HOT LINE: 0986.913.988

LГЉNTOP

Tìm kiếm

Từ khóa
Giá từ
Đến

BIG SALE

  Social Network:  Twitter Facebook Zingme
TỦ TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG PARADOX

Báo động PA 738
Mã sản phẩm: PA 738
Đăng ngày 01-06-2013 05:19:36 AM

Kết nối có dây; Báo động khi có sự xâm nhập vào vùng kiểm soát, báo động 12 vùng + 1 vùng bàn phím, kèm theo bàn phím rời (dùng mã số); Báo được ra 2 số điện thoại, có chức năng bật bằng tay, bật tự động hẹn giờ, 49 người sử dụng , nhớ được 256 sự kiện.

Báo động PA 728
Mã sản phẩm: PA 728
Đăng ngày 01-06-2013 04:35:14 AM

Kết nối có dây; báo động 8 vùng + 1 vùng bàn phím, kèm theo bàn phím rời (dùng mã số); Báo được ra 2 số điện thoại, có chức năng bật bằng tay, bật tự động hẹn giờ, 49 người sử dụng , nhớ được 256 sự kiện.